Teddy - Coton de Tuléar

15:40 23.9.2019 | O webu | Mapa webu | RSS kanál |

Akce roku 2011

9.10.2011   Vystoupení v září

Královehradecké Do?ínky byly mega akce (38.000 náv?těvníků), kam jsme jeli s partou ze cvičáku. Předváděli jsme dogdancing, agility, poslu?nost, kousání na rukáv... Prostě jsme to v?ichni brali jako výbornou mo?nost tréninku před davem lidí v prostředí pestrém na různé pachy. Tedík např. ?el na plac nejprve po drezúře koní a pak po přehlídce dojnic. S tou samou sestavou jsme pak vystupovali je?tě na hasičských závodech u nás v Rokytně .

2.9.2011   Postupové zkou?ky DD

Dnes jsme si zopakovali zkou?ku DwD1, tentokrát u? na výbornou. Opět jsem jeli na tábor k Alče Smolíkové do Dvora do areálu Nový Svět. Bylo tam jako v?dy krásně, aaach:)
Poznámka pro neznalce dogdancingu: Jde o zkou?ku Dance with Dog 1 (Tanec se psem 1). V této divizi i psovod musí vyvinout alespoň malý náznak tance.

28.8.2011   Pejskiáda Běleč

Konečně se mi nekryl datum pejskiády s jinou víkendovou akcí. Proto?e u? 5x jsme ji propásli.
Vycházkovalo se v okolí Bělče n. O. Se?lo se nás asi 10 lidí a 10 psů (2 cotonci, staford, pinč, bílý ?výcarský ovčák, berňák, doga, labrador, 2 bíglové).
Nikdo nikoho nese?ral, krásně jsme se pro?li lesem, na?i asi 2 jedlé houby a pesani se dosyta vyběhali. Výlet jsme zakončili v pivovaru v Bělči.
Tak zas pří?tě!
Fotky na: fotky

19.8.2011   Postupové zkou?ky DD

Na popud Martiny Atíkové jsem nás přihlásila na dal?í dogdancing zkou?ky. Zcela nečekaně je vypsala na tento pátek Alča Smolíková ve Dvoře. Bylo to v?echno tak nějak na honem.
Přihlásila jsem nás do dvou divizí. Déčko jsme ale nedali. Jeliko? na začátku jsem lehce zazmatkovala, tím se ztratila v hudbě a ka?dý ze třech cviků, který má trvat min. 16 dob, jsem dělala rad?i déle. No a jak jsem to v?echno prodlu?ovala, tak jsme přesáhli časový limit. Holkt jsem trubka.
Av?ak na?e cesta do Dvora nebyla úplně beznadějná, divizi B (Heelwork to Music 1) máme na výbornou.

15.8.2011   Stanování na cvičáku

Dne?ní noc jsme strávili v půjčeném mini stanu na cvičáku. Spaní předcházela ?ranice u táboráku a různé diskuze, samozřejmě v?dy o psech. Já to zabalila asi o půlnoci, ale Tedíkovi se to zdálo málo, tak si počkal a? usnu, pak rozepl stan a ?el se proběhnout po cvičáku.
Během dne jsme agility neběhali, kvůli Tedíkově zraněné pacce. Sice u? to vypadá dobře, ale je?tě dnes jsem mu podávala poslední prá?ek. Tak jsem jen dění na pakuru pozorovala z pohodlí skládací ?idličky a s přestávkami s Tedíkem cvičila obraty, povel vstaň apod.
Odpoledne jsem měla jakousi předná?ku o dal?ích mo?ných psích sportech. Informace jsem čerpala z různých seminářů, kterých jsem se letos zúčastnila. Plynule jsem potom pře?la na diskuzi o klikru a skokové gymnastice s holkama Ulrychovýma. Tak u? se tě?ím, a? zas zítra zkusíme něco nového:)

13.8.2011   ZMMP nanečisto

Klub výcviku malých plemen (KVMP) pořádal na cvičáku v Častolovicích zkou?ky nanečisto dle NZŘ. Přihlásila jsem nás do kategorie ZMMMP.

Jen jsem ráno sedla do auta, začalo pr?et a já rozmý?lela, zda to neotočit. Ale co, řekla jsem si, pes má plá?těnku a mně nová vesta od ?čučky taky hned nepromokne. Sice jsem zapomněla na holinky, které by se mi teda na louce, kde mi tráva byla skoro po kolena, při stopování náramně hodily.

STOPU nám pan Vanřura raději nehodnotil, byl to vlastně ná? takový hokus pokus, při kterém jsem já udělala ?patný ná?lap. Tedík nakonec k cíli do?el, ale cestou se stihl i napást.

V části POSLU?NOST jsme získali 43 bodů z 50. To také mělo být lep?í, ale co, v?ak jsme si to přijeli jen zkusit.

Co mě ale mrzelo, byly SPECIÁLNÍ CVIKY. U rozli?ování předmětů, co cvičíme doma denně, Tedík chňapl první kobereček a bylo mu úplně jedno, ?e není můj. Za vyhledávání ztraceného předmětu jsme opět dostali nulu, ale to je jasný, jeliko? to doma zkou?íme na krat?í vzdálenosti a ne v mokré a vysoké trávě. Co Tedík zvládl dobře bylo přiná?ení aportů házených do stran.

Po cvičení následovala členská schůze KVMP, při které jsme ře?ili hlavně zda klub zastře?í nějaká vět?í organizace a budeme tak moct skládat s malými pejsky některé nové zkou?ky, u nich? bude brán vět?í ohled na malá plemena.

Ráda bych touto cestou poděkovala rodině Van?urových, ?e tuto akci uspořádala. Navíc bez nároku na jakýkoliv honorář.

Následující řádky u? číst nemusíte, to si jen rekapituluju, na co se při tréninku zaměřit, abych se kdy?tak mohla podívat:
-ná?lap stopy rovně (koukat na jeden bod v dálce)
-nalámat stopu u výrazných bodů
-docvičit obraty na místě o 180`
-dr?et vodítko po celé délce (aby se ani na chvíli neproplo)
-cvik vstaň
-volno
-sumování
-rozli?ování předmětů s pachem cizí osoby
-vyrobit si lep?í předměty a naučit se je házet rovně 10m
-ztratil přines na del?í vzdálenosti

Za fotky děkuji Květě Dvořákové.

8.8.2011   Jak jsme museli na veterinu

Psala jsem si s Hankou Grundmannovu o cvičení obedience a tě?ila se celý den v práci, jak s Tedíkem odpoledne zkusíme nové cviky.
Cvičení jsme začali ji? známým aportem. Jak pro něj ale Tedík bě?el, jakoby brknul, následně si lehl na záda a začal kňučet. Bolela ho pravá přední packa. Donesla jsem ho v náručí domů a jeli jsme na veterinu. Dostal injekci a prá?ky na bolest, které má brát týden. Samozřejmě pohybový klid.
Léky zabrali, je?tě ten večer téměř ustalo kulhání a druhý den mě po návratu z práce vítal skokem z gauče. Při prohmatání předloktí to má je?tě citlivé, ale jinak dobrý.
A to jsem byli na veterině před týdnem - Tedík si dlouhodobě lí?e přední packy a jakoby měl tendenci si něco vykusovat z prostoru mezi pol?tářky. Na?e nová doktorka Lucka mu vystříhla chlupy mezi pol?tářky, nasadila lokální ATB a pak mast na tlapky od Trixie. Tak se toho snad u? konečně zbavíme.

7.8.2011   trénink OB

Proto?e svět je malý, na tréninku obedience ve Dvoře jsem se seznámila s Petrou Půpánovou, která je z nedalekých Pardubic. Domluvily jsme se na společném tréninku a se?ly se dnes dopoledne v Rosicích u Labe. Pro psy to byl jistě trénink přínosný, kdy? si mohli zacvičit vedle sebe - třeba právě odlo?ení. A my jsme si zas mohly říci, jak cvičíme, sna?ily si poradit atd.

30.7.2011   Cotonkiáda

Domluvili jsme malou procházku lesem, aby se pět cotonků pěkně proběhlo a páníčci si mohli popovídat o radostech s občasných men?ích strastech ?ití s nimi.

Start: kemp Hluboký

Cíl: Vysoké Chvojno

Kdo:
Brutus Chundelaté kouzlo
Bellie Chundelaté kouzlo
Anthony Madagaskarský zázrak
Aimie Madagaskarský zázrak
Iris-Van-At Best of Cotton

Jak: parádně strávené sobotní dopoledne:-)

Fotky: assiteddy.rajce.idnes.cz

26.7.2011   video z ukázky DD na 2. Cotonlandím pikniku

Zvukový záznam je okořeněn mamčinými komentáři adresované kňucímu Tondovi.

27.7.2011   video ze závodů HOP SEM - HOP TAM

Bohu?el disk, jeliko? Tedík podběhl pod kladinou

20.7.2011   soustředění obedience

Ve snaze poznat něco nového jsme vyrazili na 3-denní trénink obedience pod taktovkou Hany Grundmannové na cvičák do Dvora Králové. Kdo na Novém Světě někdy byl, ví, jaké zde mají super zázemí a panuje tam pohoda.
Jeliko? jsem do teď znala obedienci jen teoreticky a velmi okrajově, byli jsme zařazeni do začátečníků. Přesto jsem doufala, ?e za úplný paka nebudem, kdy? u? Tedík nějaký ten cvik zná a poslední pár měsíců cvičíme skoro jen poslu?nost (sportovní kynologii). Av?ak ji? druhý trénink jsem začala lehce propadat beznaději, ?e neumíme ani sedni nebo lehni. Pro "normální ?ivot" a sportovku nám to na?e pomalé lehni s ukázáním rukou stačí, pro obedienci rozhodně ne. Na druhou stranu mě v?e motivovalo a navnadilo k dal?ímu cvičení a rozvíjení se sebe a Tedíka. Díky Hance jsem měla mo?nost také pořádně vidět výcvik pomocí pozitivní motivace v praxi. Tak?e suma sumárum soustředění bylo zajímavé, obohacující a jsem ráda, ?e jsem s Tedíkem jela:-)
Mé amatérské fotky si mů?ete prohlédnout (stáhnout) na adrese assiteddy.rajce.idnes.cz.

19.6.2011   Speciální výstava cotonů

Zavítala jsem po del?í době i do kruhu výstavního, ale ne s Tedíkem, nýbr? s mamky Tondou. ?lo o speciálku cotonů v Praze Třeboradicích. Toňulka se líbil, ale na?e předvedení se stálo za starou belu. V?ak nám to taky paní rozhod?í Ko??álová zapsala do posudku:)

Anthony Madagaskarský Zázrak
11 měsíců
Na svůj věk statný a vyzrálý. Výborná stavba těla, maličko u??í pohyb vpředu, výrazná smačí hlava, sytý pigment dosud nedota?ený na očních víčkách. Potřebuje dotáhnout ringdresuru.
Výborná 4

Fotky si mů?ete prohlédnout zde.

19.6.2011   dogdancing

S ukázkami tance se poslední dobou roztrhl pytel. Vystupovali jsme na Cotonlandím Pikniku, na dětském dnu v centru Holoubek v Holicích a speciální vystoupení jsme měli pro mojí super kolegyni Dá?u, která odchází k 1. červenci do důchodu, a tak jsem měla Tedíka s sebou na její rozlučce.
Snad se vystoupení líbila.

19.6.2011   2. Cotonlandí Piknik


Mega cotonkovská akce se letos konala první červnový víkend v Kuklíku u Nového města na Moravě. Krásná příroda, klid, dobrá restaurace, skoro 30 bavlníčků a dobrá nálada. Pohodička, ne?

Jela jsem společně s mamkou a na?ima klukama Tondou a Teddym.
Martina měla promy?lený program na celý víkend - probíhaly různé sranda soutě?e, v pátek jsme měli zajímavou předná?ku o vý?ivě psů (popravdě řečeno, čekala jsem,?e půjde jen o propagaci jedné konkrétní značky granulí - viz domovní předváděcí akce, ale nebylo tomu tak), v sobotu jsme jsme se seznámili s obedience a dogdancingem. Teda alespoň doufám, jeliko? o tanci jsem se sna?ila něco kloudného sdělit já. V?e bylo samozřejmě s praktickými ukázkami.
Kromě toho byli k dispozici i agility překá?ky, díky nim? jsme se v neděli výborně pobavili u sranda agi závodů.
Otázky o úpravě srsti zodpověděla paní ?alandová a také předvedla praktickou ukázku na Irisce.

Nejlep?í na celé akci bylo, ?e jsme měli pro sebe oplocenou zahrádku, na které si v?ichni pejsi mohli běhat, hrát, honit se, občas se třeba i poprat, prostě vydat v?echnu svou energii, kterou pak následující dny doma nabíraly hlubokým spánkem.

Spooousta fotek je k mání zde.

6.6.2011   Dětský den Sezemice

Na dětský den jsme tentokrát jeli do Sezemic, kde zdej?í knihovna organizovala men?í sraz ?těňat a psů malých plemen, děti si je mohly pohladit, proběhnout si s nimi tunel apod. Bohu?el dětí při?lo opravdu málo. Cotonky reprezentoval kromě Tedíka také mamky Tonda.
Fotky od Renaty tady

5.6.2011   Květen 2011

7.5.2011 agility závody HOP SEM - HOP TAM, Sezemice
Letos tréninky agility z důvodu méně času pěkně flákáme. O to více se v?ak věnujeme sportovní kynologii, kterou si mů?eme trénovat i v bytě nebo jen tak na procházce a nemusíme dojí?dět na cvičák (ikdy? to nemáme daleko). To se odrazilo i ve výsledcích závodů pořádané u nás na cvičáku HOP SEM-HOP TAM. Ani jeden běh jsme nedoběhli:) Tedík běhal hezky a radostně a bohu?el v?dy přesně skočil tak, jak jsem ho já navedla. Tak?e si málem zlámal nohu o překá?ku.

21.5.2011 voří?kiáda Opatovice n.L.
Byli jsme pozváni předvádět dogdancing na voří?kiádu v Opatovicích n.L. Bohu?el jsme s sebou do Opatovic přivezli i bouřku, tak jsme pak byli oba tro?ku ?pinaví, ale snad se vystoupení alespoň trochu líbilo.
Fotky mám od Myslivcových, co od nás mají karelačku Afru. Celé album si mů?ete prohlédnout tady

28.-29.5. výcvikový víkend malých plemen, Č. Skalice
Sobotu a neděli strávili v areálu ZKO Spyta u České Skalice pořádané neúnavnou a skvělou organizátorkou Hanďou Böhmovou. Pod vedením Zuzany Coufalové jsme nabyli nové poznatky z oboru pozitivní motivace a pod dohledem Kristýny Másilkové jsme si natrénovali speciální cviky zkou?ky ZMMP a stopování, které pro nás do té doby bylo ?panělskou vesnicí. Zkusili jsme si také nanečisto celý oddíl poslu?nosti zkou?ky ZMMP. Víkend to pro nás byl přínosný a tě?ím se, ?e jednou tuhle zkou?ku dáme i na ostro.
Více fotek z akce zde

30.4.2011   Čarodějnice - ukázka dogdancingu v Sezemicích

Na?e vystoupení bylo na plakátech prezentováno jako tanec čarodějnice s kouzelným pejskem. Kouzelného pejska jsem se z Tedíka pokusila vytvořit pomocí narychlo u?itého ?átku a ozdobením různě barevnými skřipečky. Já jako čarodějnice jsem se vyřádila, myslím, dostatečně:) Bohu?el mi chybí detailněj?í foto, ale přesto?e máme nový fo?ák, neměla jsem nabitou baterii. Písničku jsem obligátně vybrala Saxanu, na kterou jsem si vypěstovala jejím posloucháním stále dokola, lehkou averzi. Publikum i Tedík byli super - Teďula byl pozorný, pěkně cvičil a diváci nás odměňovali tleskáním do rytmu. V kostýmu jsem zůstala i po zbytek večera, který jsme trávili u? v Rokytně. Známá si přála, abysme ji ukázali, co jsme předváděli v Sezemicích. Tedík mě mile překvapil - cvičil opět hezky a s nad?ením.

23.4.2011   O Pardubický perník

Nádherný sluneční den jsme strávili na cvičáku v Nemo?icích na ji? 2. ročníku závodů O Pardubický perník. Závodili jsme stejně jako vloni v kategorii ZZO a opět jsme měli startovní číslo 3 :-) Během roku jsme zapracovali na poslu?nosti a loňský aport za 2 body jsme vytáhli na plný počet a pan rozhodčí nás za něj pochválil. Naopak povel volno jsme stále je?tě nedopilovali. Bohu?el jsme ztratili bodíky na obratech a sedni-lehni a odlo?ení. Tedík si prý nesedal rovně. Máme alespoň o zábavu postaráno a pří?tí rok u? o bude v?echno super:-))

Bodovací tabulka (rozhodčí: Fr. Van?ura) 54 bodů
přivolání 7
chůze u nohy 9
sedni-lehni 9
odlo?ení za pochodu 9
aport 10
odlo?ení dlouhodobé 10

V celkovém hodnocení jsme se umístili na 5. místě z 10 soutě?ících v kat. ZZO.

Fotky naleznete zde

2.4.2011   Aprílový výlet do Prahy

Spoustu peněz jsem utratila včera v Praze (bohu?el to není apríl). Spolu s lidma ze cvičáku a malým Apíkem jsem nav?tívila výstavi?tě v Letňanech, kde se mimo jiné konal velerh For Pets. Cestou zpět jsme pokračovali v nákupech v Ikee, kde jsem si dali rodinné menu, o které jsme se spravedlivě rozdělili. A co nám zbylo jsme rozfofrovali v Rosicích ve zverimexu. Nákupům zdar:)

26.3.2011   Výcvikový den KVMP


Zúčastnili jsme se s Tedíkem výcvikové akce pořádáné Klubem výcviku malých plemen. Celkem se se?lo asi 25 malých psů (převá?ně knírači, dále stafordi, pinčové, jezevčík, pudlíci a Tedík nečekaně jako jediný zástupce CTU).
Dostalo se nám spousty rad a tipů, mohli jsme si prakticky vyzkou?et v?echny tři speciální cviky ZMMP a to v?dy s jiným výcvikářem, a to v?e za pouhých 30Kč. Organizátorům patří dík, měli to hezky přichystané.
Teď mů?em doma cvičit a třeba na podzim se nám podaří ZMMP slo?it;-)
Podrobněj?í info a foto na www.vycvikmalychplemen.cz

19.3.2011   březen 2011


Snad to nezakřiknu, ale Tedík má od problémů se zády pokoj. Zvládl i leto?ní první agi trénink a dobrý.
Tento víkend máme na hlídání mamky Tondu. Momentálně si u?ívám klidu, proto?e oba spí. Bodej? by ne, kdy? takovou dobu řádili a lítali jak po bytě tak po venku. Byt se změnil tak trochu v bitevní pole, ale byla legrace je pozorovat, lep?í jak TV.
Pár fotek ze cvičáku a pak společné obrázky těch dvou jsem nahrála na Rajče.

1.2.2011   Veterinární anabáze

Za poslednch 14 dnů jsme s Tedíkem byli 4x na veterině... Nejprve se Tedíkovi do u?í dostal zánět a del?í dobu se mu po těle tvořily pupínky. Vřídky byly hluboké a několikrát jsem je musela vymačkávat. Na zánět jsme dostali gel, který pomohl a na uhráky desinfekční ?ampon.
Ov?em za týden jsme jeli opět k MVDr. Zimovi. Tedík byl nahrbený, apatický, pohyb mu dělal obtí?, měl napnuté břicho... ?lo o zácpu. Ov?em druhý den se situace po aplikaci oleje rozhodně nezlep?ila. Tedík sice kadil, ale byl stále nahrbený a ?patně chodil. Tak?e je?tě jednou na veterinu. Tedík měl opravdu střeva v nepohodě, proto?e se nedokázal vyprázdnit z důvodu bolesti zad. Tak?e dostal injekce, máme léky na doma a min. na 14 dní klidový re?im.
Nyni má Tedík u? dobrou náladu, ale do schodů ho nosím, nenechávám ho skákat na postel a z ní apod. Hrozí sice mo?nost recidivy, ale věřím, ?e to bude v pohodě Tedík zas bude vesele běhat a skákat!

- XHTML 1.0 Strict valid | © Hubert Dostál | 2007 -